Návštěv :
Celkem : 1182
Týden : 1
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 28.12.2019 09:52:12

Administrace

On-line katalog:

Knižní fond naší knihovny si nyní můžete procházet i z pohodlí domova. V On-line katalogu jsou zadány veškeré knihy, které se nachází v naší knihovně. Do On-line katalogu se dostanete pomocí odkazu http://baze.knihovnazn.cz/katalog/velkykarlov/ nebo stačí kliknout v levém sloupci menu na odkaz "On-line katalog".
Poté, co se vám otevře okno on-line katalogu můžete listovat naším knižním fondem.

 

Nápověda k On-line katalogu:

 

Vyhledávání podle autora:

Do pole AUTOR napište příjmení a jméno autora knihy (příp. pouze příjmení). Můžete použít slovník autorů po kliknutí na slovo AUTOR. V seznamu vyberte písmeno a jméno autora. Číslo v závorce označuje počet knih daného autora v naší knihovně. Po kliknutí se objeví okno s výsledky.

 

Vyhledávání podle názvu:

Do pole NÁZEV napište celý nebo část názvu knihy. Katalog vyhledá záznamy, ve kterých jsou v názvu použita všechna Vámi zadaná slova. Katalog je nastaven tak, aby vyhledával jednotlivá slova z vašeho dotazu kdekoliv v názvu. V případě některých slov, které se často v záznamech opakují (předložky, spojky), pro vysoký počet nalezených záznamů slovo ignoruje a záznam vyhledává pomocí ostatních slov v dotazu.

 

Vyhledávání podle tématu - Předmětových Hesel (PH) a klíčových slov:

Do pole téma napište slovo vystihující obsah dokumentu, který hledáte.

 

Vyhledávání v libovolném poli:

Katalog vyhledá záznamy, které se vyskytují v některém z výše uvedených polí.

 

Vyhledání podle signatury svazku:

Knihy si můžete vyhledat i pomocí signatury svazku. Pokud zadáte písmeno B (beletrie) - vyhledá se vám beletrie pro dospělé čtenáře, pokud písmeno M (mládež beletrie) - zobrazí se knihy pro děti.

Pokud hledáte knihy naučné literatury je třeba znát MDT (mezinárodní desetinné třídění) naučné literatury.

 

Kombinovaný dotaz:

Můžete vyplnit jedno nebo více polí.  Mezi jednotlivými poli volíte logické operátory ZÁROVEŇ nebo NEBO. Pokud mezi dvěma podmínkami zvolíte podmínku ZÁROVEŇ, budou výsledky splňovat obě podmínky. Pokud mezi dvěma podmínkami zvolíte NEBO, budou výsledky splňovat alespoň jednu z podmínek. Zadávání podmínek může být kombinované.

 

Knižní fond:

Knihovna Velký Karlov vlastní bezmála 2800 kusů knih. Knižní fond je každoročně doplňován o nové knihy (v roce 2009 bylo nakoupeno 29 knih, v roce 2010 32 knih). Kromě knih je možno půjčit si v naší knihovně i časopisy. Pravidelně odebíráme časopis BRAVO, dále je možno půjčit si časopis BIBLIO nebo Noviny NIVA.

 

Výměnný fond:

Mimo knihy, které vlastní naše knihovna je možno si vypůjčit i knihy z výměnného fondu Znojmo. Výměnný fond se obměňuje zhruba každé 2-3 měsíce. Výměnný fond tvoří podstatnou část knižního fondu naší knihovny (cca 300-350 knih). Od roku 2011 se nově budou z výměnného fondu půjčovat také časopisy.

 

Čtenáři:

Čtenářský průkaz do naší knihovny vlastní zhruba 120 čtenářů. Uživatelů, kteří pravidelně navštěvují naši knihovnu je asi 49, z toho 12 mladších 15 let.

Statistika za rok 2018: návtěvníků celkem 322 (z toho návštěvníci využívajíci internet v knihovně 105)

 

Počítačové vybavení:

V knihovně jsou pro veřejnost k dispozici tři počítače s tiskánou. Všechny počítače jsou připojeny k internetu.

 

Ostatní služby:

V knihovně je možnost kopírování, tisku (barevný tisk do formátu A4, černobílý tisk do formátu A3) a skenování dokumentů.